Administrație Publică

Dispoziția nr. 177 din data de 20 august 2020

august 26, 2020

Privind stabilirea locurilor speciale  pentru afișarea materialelor aferente campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020

Având în vedere  prevederile  art. 79  alin. (1) din   Legea  nr. 115/2015   pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice nr. 215/2001 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art.  2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020;

În conformitate cu  Hotărârea Guvernului României nr. 576/23.07.2019 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.

În temeiul art. 154 alin.(1) și art. 155 alin. (1), lit.b), coroborate cu art. 196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N :

Art.1. – Pentru afișajul electoral aferent campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020, la nivelul orașului Sinaia,  se stabilesc  următoarele locuri speciale:

Nr.crt. Loc de amplasare Nr. panouri – bucăți
1. Platoul Izvor – stație 2 (200 x 100 cm/buc)
2. Calea Moroeni – piață 2 (200 x 100 cm/buc)
3. Str. Spitalului nr. 2 2 (200 x 100 cm/buc)
4. Intersecție Bd. Republicii cu Tudor Vladimirescu 2 (200 x 100 cm/buc)
5. Str. 1 Mai 2 (200 x 100 cm/buc)
6. Str. Horea, Cloșca și Crișan 2 (200 x 100 cm/buc)
7. Bd. Carol I (Șc. G.Enescu) 2 (200 x 100 cm/buc)
8. Intrare Parc Dimitrie Ghica 2 (200 x 100 cm/buc)
9. Str. Furnica nr.37 (alimentara) 2 (200 x 100 cm/buc)
10. Tirul cu Porumbei 2 (200 x 100 cm/buc)

Art.2. – Folosirea altor locuri pentru afișarea materialelor aferente campaniei electorale decât cele prevazute la art. 1 din dispoziție, este permisă numai cu acordul scris al proprietarilor, sau după caz, al deținătorilor locurilor respective, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Art.3. – Afișarea materialelor pentru campanie se va face numai pe panourile metalice amenajate și amplasate în locurile sus menționate.

Nu se vor folosi panourile de informare a cetățenilor !

Pe un panou electoral fiecare candidat care participă la  alegeri  poate aplica un singur afiș electoral care nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latura și 350 mm cealaltă latură.

Art.4. – Afișarea materialelor electorale  în alte locuri decât cele nominalizate prin prezenta, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform dispozițiilor prevazute  de art. 108 din legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei și pe site-ul propriu și se va comunica Instituției Prefectului Județului Prahova, Politiei Stațiunii Sinaia, Postului de Jandarmi Montani – Ordine publică   și Poliției Locale din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarcă documentul: AICI

Last modified: august 28, 2020

Comments are closed.