Administrație Publică

Dispoziția nr.232 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sinaia în ședința de îndată din 03 noiembrie 2020

noiembrie 5, 2020

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 134 alin.(4), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit. b),

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA
DISPUNE :

ART. 1. – Marti, 03 noiembrie 2020, ora 17,00 se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință de îndată, care va avea loc în sala ”Baccara” din cadrul Centrului Internațional de Conferinte Casino Sinaia, cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea președintelui de ședință.
2. Depunerea juramantului de către doamna Istrate Iuliana, consilier validat, supleant pe lista P.N.L.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sinaia.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Sinaia.
Art.2. – Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul general al orașului Sinaia.

Sinaia, 02 noiembrie 2020

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 6, 2020

Comments are closed.