Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 11 decembrie 2020 ora 11:00 pentru ocuparea funcției de referent tr. I A în cadrul Compartimentului Proiecte Comunitare

decembrie 7, 2020

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) si  art. 20  din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor

Motivul respingerii dosarului
1. Truță Daniela ADMIS
2 Parciulea Andreea Cristina ADMIS
3 Sisea Mirela Elena ADMIS
4 Nae Loredana Andreea ADMIS
5 Siboiu Ildiko ADMIS
6 Simionescu Ioana Cristina ADMIS
7 Frânculescu Georgeta Lucia ADMIS

Candidații declarați  admis, vor susţine proba scrisă în data de 11.12.2020, ora 11,00  la sediul Primariei Sinaia

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi, 07 decembrie  2020, ora 15,00  la sediul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 11 decembrie 2020 ora 11:00 pentru ocuparea funcției de referent tr. I A în cadrul Compartimentului Proiecte Comunitare în format pdf AICI

Last modified: decembrie 7, 2020

Comments are closed.