Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale de referent treapta I A în cadrul Compartimentului de Proiecte Comunitare și îngrijitor Compartimentul Toalete Publice din data de 09 decembrie 2020

decembrie 10, 2020

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) si  art. 20  din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale ,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

1.Pentru funcția de referent treapta  I A  în cadrul Comp.Proiecte Comunitare – Direcția de Asistență Socială   

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuala Rezultatul probei scrise
1. Truță Daniela referent treapta  I A RESPINS  –   18,5 puncte
2 Năpăruș Adriana Mihaela referent treapta  I A ADMIS     –  89,2 puncte
3 Nae Loredana Andreea referent treapta  I A RESPINS  –  46 puncte
4 Sandu Raluca referent treapta  I A RESPINS  –  38 puncte

2.Pentru funcția de îngrijitor  în cadrul Comp. Toalete Publice   

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuala Rezultatul probei scrise
1. Duță Constanța îngrijitor ADMIS     – 65  puncte
2 Milos Anca Mariana îngrijitor RESPINS  – 30  puncte
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 14 decembrie  2020, ora 12,00, la sediul Primariei Sinaia
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi, 10 decembrie  2020 , ora 12,00 , la sediul Primariei Sinaia din Sinaia Bd.Carol I nr.47

Vezi rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale de referent treapta I A în cadrul Compartimentului de Proiecte Comunitare și îngrijitor Comp. Toalete Publice din data de 09 decembrie 2020 AICI

Last modified: decembrie 10, 2020

Comments are closed.