Administrație Publică

Proiectul ordinii de zi – Ședința ordinară din 22 decembrie 2020

decembrie 18, 2020

Marți, 22 decembrie 2020, orele 14,00  va avea loc ședința  ordinară   a Consiliului Local al orașului Sinaia  care se va desfasura  la  Centrul International de Conferinte Casino Sinaia,  în sala Baccara,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  Consiliului local  din 27.11.2020;

– Prezintă Beatrice Radulescu, secretar general oras Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind evidențierea terenurilor în domeniul privat al orașului Sinaia;

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș   Călin,                                                                    consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 284 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 1;

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș   Călin,                                                    consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 200 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 2;

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș   Călin,                                                           consilieri locali ;

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 355 mp, situat în Sinaia, Aleea Teodor Neculuță nr. 5, lot 2 ;

– Inițiatori: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș Călin,                                   consilieri locali ;

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 185 mp, din Sinaia, str. Peleșului nr. 1A, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru amenajare terasă ;

– Inițiatori: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș    Călin,                                            consilieri locali ;

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 142 mp, din Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire parcare auto ;

– Inițiatori: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș    Călin,                                                  consilieri locali ;

 1. Proiect de hotarare privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5116/29.09.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat în Sinaia, Aleea Dichiu FN (boxa nr. 9) ;

– Inițiatori: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș    Călin,                                                  consilieri locali ;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 9, la Contractul nr.28383/2010 – delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către SC. Sinaia Forever SRL.;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 166/27.11.2020.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind darea in administrare a doua bucăți paturi medicale ATI., către Spitalul Orășenesc Sinaia.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședințele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice.

– Inițiatori: Octavian Birău, Tiberiu Boghici și Călin Miloș, consilieri locali

Vezi Proiectul ordinii de zi – Ședința ordinară din 22 decembrie 2020 – AICI

Last modified: decembrie 18, 2020

Comments are closed.