Administrație Publică

Hotărârea nr. 8 din 19 decembrie 2020 a CLSU Sinaia privind suplimentarea măsurilor de prevenție ce se impun în plan local cu aplicare în zona domeniului schiabil, pentru limitarea răspândirii infecției cu coronavirus

decembrie 20, 2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SINAIA

H O T Ă R Â R E A nr. 8

 Din 19.12.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sinaia în ședință extraordinară restrânsă, pentru suplimentarea măsurilor de prevenție ce se impun în plan local cu aplicare in zona domeniului schiabil, pentru limitarea răspândirii infecției cu coronavirus

Având în vedere prevederile:

– Art. 2, Art. 10 din H.G. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,

– Art. 4 lit (b) și Art.6, Anexa 1 pct.20 – Epidemii  din H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc

– Art. 4, Art.7, Art.15 alin.(5), Art. 24 lit(b), Art. 33 din O.G. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență actualizată prin OUG 68/14.05.2020

– Art. 11, Art.12 alin. (2), Art.13, Art.20, Art.25 lit(c), Art.27 lit (l) din Legea 481/2004 privind protecția civilă și Art. 4 din Hotărârea 85/16.12.2020 a C.J.S.U. Prahova

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Suplimentarea în  regim de urgență a efectivelor de jandarmi, jandarmi montani și poliție pentru asigurarea respectării măsurilor de protecție a populație în cele 3 zone identificate ca zone aglomerate: baza Telegondolei Sinaia – zona de îmbarcare, zona de îmbarcare de la Cota 1400, Telescaunul Valea Soarelui , Cota 2000  si Telescaun -Valea Dorului.

Art. 2.  Operatorii de transport pe cablu de pe raza orașului Sinaia, respectiv SC Transport Urban Sinaia SA și SC Teleferic SA  va asigura implementarea următoarelor măsuri în regim de urgență:

  • Montarea de garduri separatoare și parapete pentru delimitări și crearea culoarelor în zonele de îmbarcare astfel incat sa fie asigurata distantarea obligatorie;
  • Asigurarea difuzării la interval de 15 minute a mesajelor audio de tipul “masca de protecție este obligatorie” pentru respectarea măsurilor de protecție cât și pentru asigurarea distanței de siguranță
  • asigurarea marcării/semnalizării corespunzătoare pe gardurile/parapetele montate;

Art. 3. Deschiderea traficului auto pe Drumul Cotei începând cu data de 20.12.2020 iar Serviciul Tehnic al SC Sinaia Forever SRL va asigura deszăpezirea și acționează pentru combaterea poleiului.

Art. 4. Pentru a facilita accesul auto și pentru a asigura suplimentarea locurilor de parcare în zona Telegondolei Sinaia, se dispune ca de la intersecția strazilor Drum Nou Cota 1400 si Calea Codrului ( Hotel Ioana)  până la Aleea Telegondolei să fie creat sens unic pana la intersectia strazilor  Drum Cota 1400 cu Drum Nou Cota 1400. ( Cabana Schiori)

Art. 5. A fost stabilit necesarul de forțe care va acționa în zona domeniului schiabil precum și planificarea resurselor umane pe termen mediu și lung.

Art. 6. În vederea asigurării măsurilor de protecție pe timpul stării de alertă, se aprobă solicitarea sprijinului militar din partea Garnizoanei Predeal – B21Vânători de Munte pentru zona domeniului schiabil.

Art. 7. Poliția Locală Sinaia își va suplimenta efectivele pentru fiecare sfârșit de săptămână.

Art. 8. Ca măsură suplimentară se pregătește un Proiect de Hotărâre a Consiliului Local Sinaia prin care forțele de ordine să aibă posibilitatea de a aplica sancțiuni persoanelor care nu respectă regulile de funcționare a domeniului schiabil.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi afișată în format electronic pe site-ul www.primaria-sinaia.ro și/sau pagina oficială de socializare și distribuită spre informare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova – Secretariatului Tehnic Permanent.

 Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sinaia

VLAD OPREA

Primar

Vezi Hotărârea nr. 8 din 19.12.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sinaia privind suplimentarea măsurilor de prevenție ce se impun în plan local cu aplicare în zona domeniului schiabil, pentru limitarea răspândirii infecției cu coronavirus AICI

Last modified: decembrie 20, 2020

Comments are closed.