Administrație Publică

PROCES – VERBAL încheiat în data de 30 octombrie 2020, în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Sinaia

decembrie 21, 2020

În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, secretarul general al U.A.T.Sinaia, prin invitatia inregistrata sub nr. 28410/23.10.2020 2020, a comunicat consilierilor locali ale caror mandate au fost validate data si ora sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sinaia, convocata prin Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr.409/22.10.2020 care are loc astazi, 30 octombrie 2020, ora 14,00 in sala Oglinzilor din cadrul Centrului International Casino Sinaia.

La ședință participă dl. Cristian Ionescu, prefectul judetului Prahova,  consilierii locali alesi la alegerile locale din 27 septembrie 2020, dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul  general al orasului Sinaia, precum si persoane invitate.

Lipseste motivat, fiind in carantina la domiciliu, dl. Vlad-Gheorghe Oprea, primarul ales al orașului Sinaia care, in urma solicitarii transmise secretarului general al orasului Sinaia, participa la ședinta,   online, in acord cu prevederile Ordonantei de Urgență nr. 190/28.10.2020 privind unele masuri de asigurare a conditiilor de constituire și de depunere a juramantului de catre autoritatile administratiei publice locale.

Sedinta este deschisa de Prefectul Judetului Prahova dl. Cristian Ionescu care prezinta:

  • Numărul de consilieri locali aleși la data de 27.09.2020, respectiv 17;
  • Numarul de consilieri aleși, prezenti la ceremonie, respectiv 16;

 Constata ca sunt îndeplinite condiţiilor prevăzute de art. 116 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112/171 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

 Numărul de invitați care participă la ceremonie, respectiv 10;

Dl. prefect  Cristian Ionescu arată că,  scopul ședintei este: constituirea Consiliului local al  orașului Sinaia, județul Prahova, urmare alegerilor autorităților publice locale din 27.09.2020.

Lucrările ședinței de constituire, în conformitate  cu prevederile art. 116 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare sunt conduse

de cel  mai  în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri  consilieri locali ale  căror mandate au fost validate.

Din datele puse la dispoziție de secretarul general al orașului Sinaia, rezultă că, cel mai în vârstă consilier este domnul Vasile Gheorghe, născut la data de 29.04.1949, iar cei mai tineri consilieri alesi sunt : doamna Crețu Georgiana-Ioana-Maria născută la data de 04.07.1986  si domnul consilier Miloș Călin-Ștefan, născut la data de 13.03.1983, care sunt invitați să preia conducerea ședintei.

Președintele de vârstă, o  roagă pe doamna Radulescu Beatrice-Eugenia, secretarul  general al orasului Sinaia să prezinte încheierea pronunțată de către Judecătoria Sinaia prin care sunt validate mandatele  consilierilor locali declarați aleși.

După prezentarea încheierii  pronunțată de Judecătoria Sinaia, președintele de vârsta, domnul Vasile Gheorghe  supune votului proiectul ordinii de zi  :

  1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Sinaia;
  2. Depunerea jurământului , de către primarul orașului Sinaia al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Sinaia ;

Cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abtineri, ordinea de zi a fost aprobata.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi –  Depunerea jurământului  de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Sinaia.

Președintele de vârstă invită consilierii  locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 117 alin.(1) din  O.U.G. nr. 57/2019, următorul  jurământ în limba română :

 Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Orasului Azuga. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.

Jurământul se depune după următoarea procedură:

Dl. Vasile Gheorghe, consilier local declarat ales,  care conduce ședința, cheamă  în ordine alfabetică consilierii locali să citească jurământul,  iar aceștia se prezinta pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constituţia României şi Biblia.

Consilierul pune mâna stângă pe Constituție, cât si, daca este cazul, pe Biblie si dă citire jurământului, după care semneaza jurământul de credință în două exemplare, imprimat pe un formular special. Un exemplar se pastrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales.

Urmează pct. 2 din ordinea de zi – Depunerea jurământului de către primarul orașului Sinaia al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Sinaia.

Dl. Vasile Gheorghe, președintele de vârstă prezinta rezultatul validării alegerii primarului si invita unul din cei doi consilieri mai tineri care il asista sa citeasca incheierea judecatoriei apoi il invita  pe Vlad-Gheorghe Oprea, primarul ales sa depuna juramântul.

Dl. Vlad-Gheorghe Oprea, primarul ales al orasului Sinaia,  depune  juramântul prevăzut la art. 117 alin.1  din O.U.G. nr. 57/2019, online, conform Ordonantei de Urgență nr. 190/28.10.2020 privind unele masuri de asigurare a conditiilor de constituire și de depunere a juramantului de catre autoritatile administratiei publice locale..

După depunerea jurământului, domnul Vlad –Gheorghe Oprea  primarul ales al orasului Sinaia,   intră în exerciţiul de drept al mandatului.

Având in vedere  ca prin Ordinul Prefectului Judetului Prahova pentru Orasul Sinaia s-a stabilit un numar  de consilieri locali de 17, si faptul că un numar de 16 consilieri locali declarați aleși au fost validați de către Judecatoria Sinaia si au depus jurământul, iar 1 consilier local declarat ales a fost invalidat, respectiv dl.  Opre Vlad-Gheorghe – motivat de faptul ca a optat pentru funcția de primar, ne aflam în situația în care este necesară validarea  unui supleant PNL, motiv pentru care se va demara procedura  prevAzuta de art. 119 din Codul Administrativ.

Secretarul general al orasului Sinaia aduce la cunoștința primarului și consilierilor locali reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali.

Preşedintele de vârstă declară ședința închisă.

Vezi PROCES – VERBAL încheiat în data de 30 octombrie 2020, în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Sinaia AICI

Last modified: decembrie 22, 2020

Comments are closed.