Administrație Publică

Anunț ședința de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia ce va avea loc vineri 05 februarie 2021, orele 14:00

februarie 2, 2021

Vineri, 05 februarie 2021, orele 14,00 va avea loc la sediul Primăriei orașului Sinaia, ședința  de îndată  a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din  luna decembrie 2020.

– Prezintă Beatrice Radulescu, secretar general oraș Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul de investiție ”Centru S – Loc de bine”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL. Nr. 226/2018 privind aprobarea proiectului ”Centru S – Loc de bine” și a cheltuielilor aferente acestuia.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind completarea listei parcărilor publice din orașul Sinaia, administrate de SC.Transport Urban Sinaia SRL .

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 13, situat in Bdul Carol I nr. 33.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind condițiile de utilizare a abonamentului lunar pentru transport rutier public de persoane efectuat de SC. Transport Urban Sinaia SRL.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind evidențierea terenurilor în domeniul privat al orașului Sinaia.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș                                          Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea conform HCL. 183/2006 a terenului situat in Sinaia, Calea Prahovei nr. 13 C, în suprafață de 275 mp., ce face obiectul contractului de concesiune nr. 250/22.01.1999.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș

Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractelor de concesiune nr. 2032/19.02.2004 și nr. 1436/18.01.2007 ce au ca obiect terenurile în suprafață de 28 mp.  și 13 mp., situate in Sinaia, str. Telecabinei nr. 3.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș

Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului in suprafata de 277 mp. situat in Sinaia, str. Măceșului nr. 1, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 6267/05.10.1999 si actului aditional nr. 34734/15.12.2020.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin si Miloș                                           Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între Sinaia și SC. Sinaia Forever SRL., cu una bucata lamă de zăpadă, marca Pronar, model PU-S 27 HL, seria 0068, an fabricație 2020.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare de echipamente profesionale de spălătorie, către Spitalul Orășenesc Sinaia.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia pentru anul 2021.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de programe/activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2021.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021, referitor la repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 2  la  H.C.L. nr. 205/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 – cap X  Taxe  speciale  administrate  de  Direcția  Poliția Locala.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 2, 2021

Comments are closed.