Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.11 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

privind darea în administrare de echipamente profesionale de spălătorie către Spitalul Orășenesc Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2563/27.01.2021 inițiat de Primarul Orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr.2584/27.01.2021 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare a echipamentelor profesionale de spălătorie, către Spitalul Orășenesc Sinaia;

În baza Contractului pentru alocarea prin transfer din Bugetul Ministerului Sănătatii catre autoritațile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora nr. 67 / 09.04.2020 si a Actului aditional nr. 1 / 23.12.2020, încheiate intre Direcția de Sănătate Publica a Judetului Prahova si Orasul Sinaia, în vederea realizării obiectivului “Reparatie capitala – reabilitare cladire spatiu spalatorii cu asigurarea functionalitatii si dotarea cu aparatura specifica”, au fost achizitionate de UAT Oraș Sinaia echipamente profesionale de spălătorie.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Tinand cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162 / 06.09.2010 prin care s-a aprobat Contractul de cesiune a bunurilor imobile, cu destinație sanitară;

În temeiul art. 108, lit. a), coroborat cu art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139, alin.(3), lit. g) și art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă darea în administrare către Spitalul Orașenesc Sinaia a următoarelor echipamente profesionale de spălătorie:

  1. Mașină profesională de spălat rufe cu barieră igienică, capacitate 16-18 kg – 2 buc;
  2. Uscător electric profesional, capacitate 23 kg – 1 buc;
  3. Uscător electric profesional, capacitate 11 kg – 1 buc;
  4. Calandru profesional, lungime 1400 mm – 1 buc;
  5. Calandru profesional, lungime 1000 mm – 1 buc;
  6. Masă de călcat electrică, cu blat cald și fier de călcat – 2 buc.

 Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunurilor de la art. 1, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, Serviciul Buget și Spitalul Orașenesc Sinaia.

Vezi HCL nr.11 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 18, 2021

Comments are closed.