Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.3 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

Privind completarea listei parcărilor publice din Oraşul Sinaia, administrate de către SC Transport Urban Sinaia SRL, actualizarea tarifelor și programului de funcționare al parcărilor

Având în vedere :

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.635/07.01.2021;

– Raportul de specialitate nr.637/07.01.2020 al Poliţiei Locale Sinaia – Biroul Monitorizare şi Control, prin care se propune completarea listei parcărilor publice din Oraşul Sinaia, administrate de SC Transport Urban Sinaia SRL, actualizarea tarifelor si programului de functionare al parcarilor;

– Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Văzând :

– HCL. nr. 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

– HCL. nr. 175/ 06.09.2010, HCL. nr. 56/ 14.04.2011, HCL. nr. 175/25.11.2013 si HCL. nr.205/ 23.11.2017 privind darea în administrarea SC.Transport Urban Sinaia SRL a parcărilor din oraşul Sinaia;

– Solicitare SC Transport Urban Sinaia SRL înregistrata cu nr. 35669/22.12.2020;

– Proiectul Via Sinaia Design – Verde Deschis care a ajuns la termen;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139, alin.(3),lit.g),  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1. – Aprobă completarea listei parcărilor publice din Oraşul Sinaia administrate de către SC Transport Urban Sinaia SRL, cu parcarile din Str. Octavian Goga și B-dul Ferdinand.

Art.2. – Aprobă actualizarea tarifelor practicate de SC Transport Urban Sinaia SRL pentru parcările aflate în administrare, astfel:

Nr.crt. Parcare Tarif zi/ ora – TVA inclus
1 Aleea Carmen Sylva (în spatele Mânăstirii Sinaia) – 31 locuri de parcare 20 lei staționarea /zi

4 lei/ora

2 Str. Furnica int. cu Str. Săniușului – 22 locuri de parcare 4 lei/ora
3 Str. Cuza Vodă – 77 locuri de parcare 4 lei/ora
4 Str. Octavian Goga – 93 locuri de parcare 25 lei staționarea /zi

4 lei/ora

5 Parcare Telegondolă si Drum Nou Cota 1400 – 151 locuri de parcare 20 lei staționarea /zi
6 Calea Codrului:

– DC120:  28 locuri de parcare

– de la int. cu Str. Drum Nou Cota 1400 până la DC 120 (conform HCL.221/2020)

20 lei staționarea /zi
7 Gara Sinaia – 70 locuri de parcare Exclusiv pentru autocare
8 B-dul Ferdinand – 73 locuri de parcare – 20 lei staționarea /zi si 4 lei/ora pentru autoturisme;

– parțial pentru rulote și microbuze

*Se interzice parcarea autocarelor, microbuzelor și rulotelor în zona veche a orașului. Autocarele vor parca exclusiv in parcarea Gara Sinaia, rulotele si microbuzele vor parca în    B-dul Ferdinand în zona dinspre Bușteni.
Parcări rezidențiale administrate de Transport Urban Sinaia SRL
9 Str. Avram Iancu – 14 locuri de parcare – Conform HCL 108/2017 – pentru persoanele juridice;

– Conform HCL 17/2014 – pentru persoanele fizice.

10 Str. Ion Luca Caragiale – 13 locuri de parcare
Alte tarife
1 Autocar (exclusiv parcare Gara Sinaia) 100 lei/zi;

20 lei/ora.

2 Rulote (exclusiv parcare B-dul Ferdinand) 50 lei/zi;

10 lei/ora.

3 Microbuze (exclusiv parcare B-dul Ferdinand) 50 lei/zi;

10 lei/ora.

Art.3. –  Aprobă programul de funcționare al parcărilor date în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL, după cum urmează:

Nr.crt. Parcare Program
1 Aleea Carmen Sylva (în spatele Mânăstirii Sinaia) – 31 locuri de parcare 09.00 – 17.00
2 Str. Furnica int. cu Str. Săniușului – 22 locuri de parcare 09.00 – 17.00
3 Str. Cuza Vodă – 77 locuri de parcare 09.00 – 17.00
4 Str. Octavian Goga – 93 locuri de parcare 09.00 – 22.00
5 Parcare Telegondolă si Drum Nou Cota 1400 – 151 locuri de parcare 08.00 – 17.00
6 Calea Codrului:

– DC120:  28 locuri de parcare

– de la int. cu Str. Drum Nou Cota 1400 până la DC 120 (conform HCL221/2020)

08.00 – 17.00
7 Gara Sinaia – 70 locuri de parcare 09.00 – 20.00
8 B-dul Ferdinand – 73 locuri de parcare 09.00 – 22.00

Art.4. – Aprobă staționarea gratuită în toate parcările administrate de SC Transport Urban Sinaia SRL, după cum urmează:

Nr.crt. Parcare Gratuitate
1 Aleea Carmen Sylva (în spatele Mânăstirii Sinaia) – 31 locuri de parcare 60 minute
2 Str. Furnica int. cu Str. Săniușului – 22 locuri de parcare
3 Str. Cuza Vodă – 77 locuri de parcare 60 minute
4 Str. Octavian Goga – 93 locuri de parcare 30 minute
5 Parcare Telegondolă si Drum Nou Cota 1400 – 151 locuri de parcare 30 minute
6 Calea Codrului:

– DC120:  28 locuri de parcare

– de la int. cu Str. Drum Nou Cota 1400 pana la DC 120 (conform HCL221/2020)

30 minute
7 Gara Sinaia – 70 locuri de parcare 30 minute
8 B-dul Ferdinand – 73 locuri de parcare

Art.5. –  SC Transport Urban Sinaia SRL va asigura montarea de bariere, parcometre sau senzori de mișcare pentru toate parcările date în administrare, după cum urmează:

  • Bariere: Parcare Aleea Carmen Sylva (în spatele Mânăstirii Sinaia), Telegondola și Drum Nou Cota 1400, Gara Sinaia, Calea Codrului de la int. cu Str. Drum Nou Cota 1400 până la DC 120;
  • Parcometre: Furnica int. cu str. Săniușului (1 bucata), Str. Cuza Vodă (2 bucăți), Telegondola și Drum Nou Cota 1400 (3 bucăți), Calea Codrului DC120 (1 bucată), B-dul Ferdinand (2 bucăți);
  • Senzori de mișcare : Octavian Goga.

 Art.6. – SC Transport Urban Sinaia SRL va asigura montarea de panouri electronice cu indicarea numărului de locuri de parcare libere, în urmatoarele locații:

  • Octavian Goga, Aleea Carmen Sylva (în spatele Mânăstirii Sinaia), Zona Baza Telegondola.

Art.7. – Aprobă actul adiţional 9 (model anexat) la contractul de dare în administrare a parcărilor publice si mandatează Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sinaia acest act adițional.

Art.8. – Tarifele pentru parcările publice din orașul Sinaia pot fi ajustate  la propunerea SC. Transport Urban Sinaia SRL., cu avizul Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente și aprobate de Primarul orașului Sinaia.

 Art. 9 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia Poliţia Locală Sinaia – Compartiment monitorizare şi control şi SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art.10. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință publică de Secretarul General al Orașului Sinaia, prin intermediul Compartimentului juridic, contencios administrativ și administrație publică.

Vezi HCL nr.3 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.