Administrație Publică

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 05 februarie 2021 încheiată astăzi 09 februarie 2021

februarie 12, 2021

În data de 05 februarie 2021, orele 14,00  a avut loc la sediul Primariei orașului Sinaia, ședința ordinară  a Consiliului Local Sinaia la care au participat, toti cei  17 consilieri aleși.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. consilier David Remus.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr.1 privind  aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul de investiție ”Centru S – Loc de bine”, adoptata cu 10 voturi ”pentru” și 7 voturi ”împotrivă” (au votat împotriva : dl. Vasile Gheorghe, dl. Pavel Georgini, dl. Marcoci Constantin, d-ra. Poponete Valentina, dl. Boghici Tiberiu, dl. Birău Octavian și dl. Miloș Călin)

– Hotărârea Consiliului Local nr.2  privind modificarea și completarea  HCL. Nr. 226/2018 privind  aprobarea proiectului ”Centru S – Loc de bine” și a cheltuielilor aferente acestuia  adoptata cu 10 voturi ”pentru” și 7 voturi ”împotrivă” ( au votat împotrivă : dl. Vasile Gheorghe, dl. Pavel Georgini, dl. Marcoci Constantin, d-ra. Poponete Valentina, dl. Boghici Tiberiu, dl. Birău Octavian și dl. Miloș Călin)

– Hotărârea Consiliului Local nr.3 privind completarea listei parcărilor publice din orașul Sinaia, administrate de SC.Transport Urban Sinaia SRL, adoptată cu 16 voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” ( a votat împotriva dl. cons. Vasile Gheorghe);

– Hotărârea Consiliului Local nr.4  privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 13, situat in Bdul Carol I nr. 33, adoptată cu 16 voturi ”pentru”  și ”o abținere” (s-a abținut dl. cons. Boghici Tiberiu);

– Hotărârea Consiliului Local nr.5  privind condițiile de utilizare a abonamentului lunar pentru transport rutier public de persoane efectuat de SC. Transport Urban Sinaia SRL. adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.6  privind evidențierea terenurilor în domeniul privat al orașului Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.7  privind vânzarea, conform HCL. 183/2006, a terenului  situat in Sinaia, Calea Prahovei nr. 13 C, în suprafață de 275 mp., ce face obiectul contractului de concesiune nr.  250/22.01.1999, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;.

– Hotărârea Consiliului Local nr. 8 privind cesionarea contractelor de concesiune nr. 2032/19.02.2004 și nr.  1436/18.01.2007 ce au ca obiect  terenurile în suprafață de 28 mp.  și 13 mp., situate în Sinaia, str. Telecabinei nr. 3, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.9  privind cesionarea contractului de concesiune nr. 6267/05.10.1999 si actului aditional nr. 34734/15.12.2020 ce fac obiectul terenului in suprafată de  277 mp. situat in Sinaia, str. Măceșului nr.  1, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.10 privind  completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între orașul Sinaia și SC. Sinaia Forever SRL., cu una bucata lamă de zăpadă, marca Pronar, model PU-S 27 HL, seria 0068, an fabricație 2020, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.11 privind  darea în administrare de echipamente profesionale de spălătorie, către Spitalul Orășenesc Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.12  privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv  ”Carpați” Sinaia pentru anul 2021, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.13 privind aprobarea calendarului de programe/activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2021, adoptată cu 16 voturi ”pentru” și ”o abținere” (se abține dna cons. Suvaina Monica);

– Hotărârea Consiliului Local nr.14 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021, referitor  la repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.15 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul  Anexei  nr. 2  la  H.C.L. nr. 205/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 – cap X  Taxe  speciale  administrate  de  Direcția  Poliția Locala, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.16 privind aprobarea Listei evenimentelor organizate în anul 2021, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.17 privind împuternicirea  reprezentanților  Consiliului Local Sinaia care să facă parte din comisiile de evaluare a ofertelor la licitațiile pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a UAT Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: februarie 12, 2021

Comments are closed.