Administrație Publică

Dispoziția nr.57 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința de îndata din data de 26 februarie 2021

februarie 26, 2021

În temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ   art. 134 alin.(4),  coroborat cu art. 196 alin.(1), lit. b),

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. –  Vineri, 26 februarie 2021, ora 13,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință de îndată, care se va desfășura în format electronic, prin intermediul platformei Zoom,  cu următorul proiect al  ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă, nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian”, cod PH-II-m-B-16705.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a valorii premiilor acordate în cadrul competiției de schi “Sinaia pe pârtie ediția a XVI- a“.
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului aferent organizării evenimentelor ”Mărțișor” și ”Ziua Femeii”.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunoștință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: februarie 26, 2021

Comments are closed.