Administrație Publică

Dispoziția nr.74 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința de îndată pentru data de miercuri 31.03.2021

martie 31, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2) lit.a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) și alin.(4)din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință de îndată, pentru data de  31 martie 2021, ora 15,00 care se va desfațura  în sala  de sedinte a Consiliului Local al orasului Sinaia cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Sinaia cu Asociația Code for România în vederea proiectării și implementării de soluții digitale open-source pentru administrația locală.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Campaniei ”Verde Crud 2021”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT+DE pentru obiectivul de investiție ”Realizare cantină și măsuri de siguranță la incendiu pentru Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia”.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2021-2022.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Sinaia, 30.03.2021

Vezi dispoziția nr.74 în format pdf AICI

Last modified: martie 31, 2021

Comments are closed.