Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.62 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

privind aprobarea  bugetului evenimentului “Crosul Adrian Ghioca ediția XV 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10.500/06.04.2021 întocmit de Vlad Oprea, primarului orașului Sinaia și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 10.506/06.04.2021

Văzând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sinaia

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –   Aprobă acordarea de premii în cadrul evenimentului pentru toate categoriile de vârstă și gen astfel:

Premiul I  = 300 LEI

Premiul II = 200 LEI

Premiul III= 100 LEI

Art. 2. – Aprobă alocarea unui buget în valoare totală de 27.000 lei (premii, cupe, diplome, medalii, organizare premiere).

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Clubul Sportiv Carpați Sinaia.

Vezi HCL nr.62 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.