Administrație Publică

Proiectul ordinii de zi referitor la ședința extraordinară din data de 12 mai 2021

mai 11, 2021

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia: zona Vânturiș Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000 – construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului”, aprobarea documentației tehnico – economice faza Studiu de Fezabilitate pentru construirea instalațiilor de transport pe cablu tip telescaun, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –economici.

– Inițiator, Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 (lista bunurilor de retur) la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC. Transport Urban Sinaia SRL.

– Inițiator, Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne, ce urmează să fie contractată de către SC. Transport Urban Sinaia SRL., pentru finanțarea obiectivelor de investitii : ”Instalație de transport pe cablu tip Teleschi Lăptici” și ”Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului, cu spațiile de servicii aferente”.

– Inițiator, Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha.

– Inițiator, Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Prefezabilitate pentru amenajare parcare aferentă domeniului schiabil al orașului Sinaia – Zona Telegondolă.

– Inițiator, Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafață de 522 mp. din acte ( 532 mp. măsurată), situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, jud. Prahova, nr. Cad. 22555, CF nr.22555.

– Inițiatori: Remus David, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci, Arieșan Aurora și Călin Miloș,                    consilieri locali

  1. Plângere prealabilă împotriva HCL. nr. 205/22.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.
  2. Plângere prealabilă împotriva HCL. nr. 51/19.04.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 191 mp, din Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 12, lot 1, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, cu destinația teren aferent imobil.

Vezi proiectul ordinii de zi în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2021

Comments are closed.