Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 12.05.2021

mai 19, 2021

încheiată astăzi, 13 mai 2021  în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 12.05.2021

În data de 12 mai 2021   orele 16,00  a avut loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia, ședința extraordinara  a Consiliului local al orasului Sinaia,  la care au aparticipat 16 consilieri din cei 17 consilieri alesi.

Materialele înscrise pe ordinea de zi  au fost transmise electronic membrilor Consiliului local.

Ședinta a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. viceprimar Gheorghe Bădăran.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 69 privind  aprobarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia: zona Vânturiș  Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000 – construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului”, aprobarea documentației tehnico – economice fază Studiu de Fezabilitate pentru construirea instalațiilor de transport pe cablu tip telescaun, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –economici, adoptată cu 14 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr.70  privind  modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL., adoptată cu 10 voturi ”pentru” și 6 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.71 privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractat de catre SC Transport Urban Sinaia SRL  pentru finantarea obiectivelor de investitii  “Instalație de transport pe cablu tip Teleschi Lăptici” și “țde transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului , cu spațiile de servicii aferente”, adoptată cu 12 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.72  privind  dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.73  privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Prefezabilitate pentru amenajare parcare aferentă Domeniul Schiabil al Oraşului Sinaia – Zona Telegondolă , adoptată cu 16 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr.74  privind  neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 522 mp din acte (532 mp măsurată), situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, jud. Prahova, nr. cad. 22555, CF nr. 22555, adoptată cu 16 voturi ”pentru”.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: mai 19, 2021

Comments are closed.