Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare pentru funcția publică vacantă de inspector clasa I grad superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă din data de 24 mai 2021

mai 24, 2021

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul probei scrise

 

1. Popescu Adrian Inspector cl.I grad superior în cadrul Compartimentului patrimoniu și protecție civilă ADMIS

90  puncte

2. Cotacu Mirela-Marinela Inspector cl.I grad superior în cadrul Compartimentului patrimoniu și protecție civilă RESPINS

27 puncte

3. Câmpeanu Florin-Ciprian Inspector cl.I grad superior în cadrul Compartimentului patrimoniu și protecție civilă RESPINS

14 PUNCTE

  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de  24 de ore de la  afișarea  rezultatelor  conform art. 63 din H.G. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici  care se depune la sediul Primăriei Sinaia , Bd.Carol I nr.47.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de  26 mai 2021, ora 11,00, la sediul Primariei Sinaia
  • Afişat astăzi,  24 mai  2021 , ora 16,00 , la sediul  și pe site-ul Primariei Sinaia .

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: mai 24, 2021

Comments are closed.