Administrație Publică

Proiectul ordinii de zi – ședința extraordinară din 28 mai 2021

mai 27, 2021

În baza dispoziției nr. 117/24.05.2021  emisă de Primarul orașului Sinaia, sunteți invitat să participați la ședința extraordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia, care  va avea loc vineri, 28 mai 2021, orele 13,30  în sala de ședințe a Consiliului local al orasului Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a contului de executie a bugetului de credite interne pe anul 2020.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Transport Urban Sinaia SRL. la data de 31.12 2020.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL. la data de 31.12 2020.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre   privind aprobarea bugetului evenimentului ”Defilarea Elevilor CMC” editia 2021.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi proiectul ordinii de zi AICI

Last modified: mai 27, 2021

Comments are closed.