Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de auditor clasa I grad superior – Compartiment audit organizat în data de 08 iunie 2021

iunie 2, 2021

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică  pentru care candideaza Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Voinea Anișoara

Dosar nr.13481/07.05.2021

Auditor clasa I grad superior în cadrul Compartimentului audit Primaria Sinaia ADMIS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 08.06.2021, ora 11,00  la sediul Primăriei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Olaru Isabela,inspector Serv.Buget și Resurse Umane.
  • Afişat astăzi,  02 iunie  2021, ora 16.00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: iunie 2, 2021

Comments are closed.