Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 28.05.2021

iunie 4, 2021

încheiată astăzi, 31 mai 2021 în urma ședintei extraordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 28.05.2021

În data de 28 mai 2020  orele 13,30  a avut loc ședința ordinara a Consiliului local care s-a desfașurat în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Sinaia, la care au aparticipat 15 consilieri din totalul de  17 consilieri alesi.

Materialele înscrise pe ordinea de zi  au fost transmise electronic membrilor Consiliului local.

Ședinta a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. cons. Gheorghe Bădăran.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 75 privind  aprobarea  Contului de execuţie al veniturilor  şi cheltuielilor  bugetului local,   Contului de execuție  al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții si contului de execuție al bugetului de credite interne  pe anul 2020, adoptată cu 15 voturi “pentru“ ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 76  privind  aprobarea situaţiilor financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL. la data de 31.12.2020,  adoptată cu 14 voturi “pentru“  și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 77 privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC  Sinaia Forever SRL. la data de 31.12.2020, adoptată cu 14 voturi “pentru“  și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 78 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 79  privind aprobarea bugetului evenimentului ,,Defilarea Elevilor CMC”, ediția 2021, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 80 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”,cod PH-II-m-B-16681, adoptată cu 14 voturi ”pentru” și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 81 privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, reprezentantul localitatii Sinaia, jud.Prahova, în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, adoptată cu 15 voturi ”pentru”.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: iunie 8, 2021

Comments are closed.