Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia din 25.06.2021

iunie 24, 2021

            Vineri,  25 iunie 2021, orele 14,00  va avea loc în sala ”Ferdinand” din cadrul Centrului International de Conferințe Casino Sinaia,   ședința  ordinară   a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din lunile aprilie și mai 2021.

– Prezinta Beatrice Radulescu, Secretar general oras Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Boghici Tiberiu Aurel, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Sinaia” domnului Mihail Sârbu.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Sinaia” domnului Decebal Mehedinți.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli in perioada 2021-2022, la obiectivele de investitii: achiziție automăturatoare medie multifuncționala vara-iarna, instalație de spălat stradal de înaltă presiune și raspânditor material antiderapant.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL. nr. 71/12.05.2021 referitoare la aprobarea garantarii a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finantari rambursabile interne ce urmează a fi contractata de catre SC. Transport Urban Sinaia SRL. pentru finanțarea unor obiective de investiții.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului Trofeul Sinaia – editia a XII-a, etapa a V-a în Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta muncă în folosul comunității.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante datorate de catre persoanele fizice și persoanele juridice ce urmează a fi  publicate pe pagina de internet proprie.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI + PT + DEE + CS pentru obiectivul ”Refacere sprijinire strada Mihail Kogălniceanu”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – fază SF şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional SINAIA”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate pe Bdul Carol I (chioșcuri hexagonale)

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 17 – nou situat in Sinaia, Aleea Carmen Sylva f.n..

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui discount de 10% din prețul unui bilet de transport in comun, la achizitia de minim 50 bilete (tip QR), in scopul recomercializarii.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL. nr. 124 din 27.07.2017.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu in orașul Sinaia, catre SC. Transport Urban Sinaia SRL.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică pentru obiectivul Scoala George Enescu – Proiect SINAIA3.0.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. 80/28.05.2021 și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind evidenţierea unor terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia.

         – Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri din intravilanul orașului Sinaia, Zona Cota 1400.

– Inițiatori :  Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a unor terenuri din intravilanul orasului Sinaia, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, în suprafață de 300 mp din acte (298 mp din măsurători), nr. cad. 20767 (nr. cad. vechi 1897), CF nr. 20767 (CF vechi 1431N), către ……, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 42 mp, situat în Sinaia, str. Sitarilor nr. 17, lot 1.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri din domeniul privat al orașului Sinaia, situate in  Str. Pârâul Dorului nr. 28,  pentru construire locuințe unifamiliale.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin,  consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 1, în suprafață de 86 mp, către ……, pentru extindere construcție.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 4485/21.07.1999, ce are ca obiect terenul în suprafață de 302 mp, nr. cad. 2001, CF nr. 23669, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13B (fosta Calea Prahovei nr. 15, lot 5).

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului în suprafaţă de 751 mp din acte (740 mp măsurată), nr. cad. 23297, nr. CF 23297, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998; 14197/04.07.2011 şi actelor adiționale nr. 12827/02.06.2010; 14836/02.07.2013;19109/22.07.2014.

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al captării de apă Valea Rea, pentru realizarea lucrărilor în zona captării de apă Valea Rea la obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2021.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind achizitionarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orasului Sinaia/Consiliul Local Sinaia/ Primaria Orasului Sinaia în dosarul nr. 2305/105/2021 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Secția civilă, avand ca obiect acțiune în răspundere delictuală.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență si reprezentare de catre Spitalul Orășenesc Sinaia în dosarul civil nr. 2305/105/2021.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind necesitatea achizitionarii de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de catre Centrul Cultural Sinaia ”Carmen Sylva” în vederea obligării pe cale judecatoreasca a artistului plastic Râmniceanu Valentin (Ștefan Râmniceanu) la efectuarea reparatiilor necesare sculpturii monumentale cinetice ”Omul Universal”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice externe  de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orasului Sinaia/Consiliul Local Sinaia/ Primaria Orasului Sinaia în litigiile ce fac obiectul dosarelor nr. 13592/3/2021, nr.32489/3/2020 și nr. 736/310/2021.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Plângere prealabila nr. 1648/02.06.2021 privind revocarea în parte a HCL. nr. 41/19.04.2021 referitoare la rezilierea contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005 încheiat cu dl. …….

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iunie 24, 2021

Comments are closed.