Administrație Publică

Convocare ședința de îndată din data de 30.06.2021

iunie 30, 2021

C O N V O C A R E

           D-LUI/D-NEI.CONSILIER___________________________________

În baza dispoziției nr. /30.06.2021 emisă de Primarul orașului Sinaia,  sunteți invitat să participați la ședința de îndată  a Consiliului Local al orașului Sinaia, care  va avea loc miercuri, 30.06.2021 ora 16,00,  online, prin intermediul platformei zoom,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 117/25.06.2021 privind modificarea art.1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiștii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha, situată în extravilanul orașului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în două loturi: lotul 1 în suprafață de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafață de 19,3193 ha;
  2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea pajiștii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 193193 mp, nr. Cad. 25289, situată în extravilanul orașului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în două loturi: lotul 1 în suprafață de 1015 mp și lotul 2 în suprafață de 192178 mp;

VLAD OPREA

      Primarul orașului Sinaia

Last modified: iunie 30, 2021

Comments are closed.