Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.82 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

Privind  încetarea mandatului de consilier local al domnului Boghici Tiberiu Aurel prin demisie și vacantarea  locului detinut de acesta

Luând în considerare demisia domnului Boghici Tiberiu-Aurel din calitatea de consilier local  ales pe lista de candidati ai Alianței USR-PLUS in cadrul Consiliului local al orasului Sinaia, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 17193/11.06.2021;

Ținând cont de referatul constatator semnat de Primarul orașului Sinaia și Secretarul general  înregistrat cu nr. 17595/15.06.2021;

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr. 17607/15.06.2021 prin care se propune constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Boghici Tiberiu-Aurel și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul local al orașului Sinaia;

Văzând avizul  Comisiei de specialitate a  Consiliului local al orasului Sinaia;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(1) , art. 139 alin.(1), art. 204 alin.(2), lit.a) si alin.(17) , coroborate cu art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 ART.1. – Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie,  a mandatului de consilier local,  al domnului Boghici Tiberiu-Aurel.

 ART.2. –  Se declară vacant locul detinut de domnul Boghici Tiberiu Aurel, consilier local ales pe lista de candidați ai Alianței USR-PLUS, în Consiliul local al orașului Sinaia..

ART.3. –  Comunicarea  și aducerea la  cunoștință publică a prezentei hotărâri  se face de către   Secretarul general al orasului Sinaia, prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administratie Locala.

Vezi HCL nr.82 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.