Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.83 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

privind acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia’’ domnului Mihail Sârbu

Având în vedere: 

  • Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 17.681/16.06.2021;
  • Raportul de specialitate nr.17.731/ 16.06.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia” domnului Mihail Sârbu;
  • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetățean de onoare al orașului Sinaia, aprobat prin HCL nr. 70/ 2011;

În temeiul art. 129 alin. 13, lit. c), al art. 139 alin.1 și al art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

 ART 1.  –  Se acordă titlul de  ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia’’ domnului Mihail Sârbu   pentru contribuția deosebită adusă activității de salvare montană.

ART 2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

ART.3. –  Comunicarea  și aducerea la  cunoștință publică a prezentei hotărâri  se face de catre   Secretarul general al orasului Sinaia, prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administratie Locala.

Vezi HCL nr.83 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.