Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.97 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

Privind modificarea şi completarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.17939/17.06.2021;
 • Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 17942/17.06.2021, prin care se supune spre analiză și aprobare către Consilul Local Sinaia, predarea pe baza de proces-verbal a staţiei de captare “Pescărie” și modificarea şi completarea anexei 4 la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

 • 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călatori;
 • HCL 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, a’vând ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
 • HCL 1/ 25.01.2008, privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu;
 • HCL 70/2021 – privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL,

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), alin.(2)  lit.c) si d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(1) și   art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă modificarea şi completarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, prin includerea în această listă a staţiei de captare “Pescarie”, bun de retur (pct.20) – necesară întreţinerii pârtiilor de ski în sezonul de iarnă, după cum urmează:

“Anexa 4:

1.Telegondolă tip 8MGD DOPPELMAYR (telegondola monocablu detașabilă cu cabine de 8 locuri) cu numarul de fabricație WAA0001256/2007 (proces verbal predare-primire nr.26452/20.12.2006) – HCL1/2008;

2.Telescaun cu 4 locuri, acoperit, debraiabil (BUBBLE), CD 4 LEITNER (proces-verbal nr. 29631/ 21.12.2010) – HCL240/2010;

3.Terenul în suprafață de 2525 mp domeniu public, identificat conform HCL 45/29.04.2015 necesar pentru realizarea de către SC Transport Urban Sinaia SRL a obiectivului de investiții de interes public local Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica (proces verbal predare-primire nr. 26527/ 05.10.2015) – HCL40/2015;

4.Terenul în suprafață de 3618,09 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, Valea Soarelui, tarla 2, parcela 9 necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 34689/15.11.2019) – HCL155/2019;

5.Instalație pe cablu Mini Teleschi tip 1730 SunKid (proces verbal predare-primire nr. 29077/13.12.2010) – HCL237/2010;

6.Tunuri de zăpadă marca Vega Plus – 3 bucati (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL84/2011;

7.Snowmobil Yamaha RS Viking Prof (proces verbal predare-primire nr.4688/12.02.2014) – HCL84/2011;

8.Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Bombardier BR2000 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.03.2011) – HCL84/2011;

9.Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Epp40146 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL84/2011;

10.Instalație de înzapezit artificial – Partia Noua (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL.160/2012;

11.Rezervor subteran de motorină 5mc (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL.160/2012;

12.Mașină de întreținere a zapezii Ratrak Kassbohrer Pistenbull PB 300 Polar (proces verbal predare-primire nr.4323/ 14.02.2013) – HCL2/2013;

 1. Garaj echipamente de întreținere pârtie în Valea Soarelui (contract de comodat nr. 26264/19. 11.2013 si proces verbal predare-primire) – HCL143/2013;

14.Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Power Standard EPS 60864 (proces verbal predare-primire nr.2789/ 29.01.2016) – HCL174/2015;

15.Imobil birouri în cadrul stației inferioare Telegondola (Cota 998) – Aleea Telegondolei, nr.5 (contract de comodat nr.499/16.05.2016 inregistrat cu nr. 13498/19.05.2019) – HCL193/2015;

16.Sistem de securitate/ alarmare la efracție, supraveghere video și control acces pentru domeniul schiabil compus din:

 • Sistem de supraveghere IP Profesional;
 • Sistem de alarmare la efracție pentru 3 casierii;
 • Sistem control acces la 3 casierii, (proces verbal predare-primire nr.2710/ 31.01.2017) – HCL167/2016;

17.Instalație automată de înzapezit artificial – Valea Soarelui (proces verbal predare-primire nr.2709/ 31.01.2017) – HCL175/2015;

18.Terenul în suprafață de 4.224,33 mp, amplasament: Munții Bucegi, tarla 2, parcela 92 – zona Şaua Călugărului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din Staţiunea Sinaia, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 15491/2021) ;

19.Terenul în suprafață de 25.838,67 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, zona Vânturiş – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000, necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip Telescaun Piatra Arsă, Telescaun Furnica, Telescaun Valea Dorului (proces verbal predare-primire nr.15491/2021);

20.Staţie captare “Pescărie” cu nr. de inventar înregistrat la Primaria Sinaia: 1200616 (proces verbal de predare-primire nr. _____/2021) – se va încheia ulterior HCL.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control, Serviciul Buget şi SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.3. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.97 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.