Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.138 din data de 05 august 2021

august 17, 2021

Privind  schimbarea destinației de folosință a spațiului de servicii,  în unitate de alimentație publica, spatiu situat in incinta Telegondolei Sinaia, tronson2, Cota 1400 – Varful Furnica

Având în vedere:

– Referatul de aprobare inițiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.22092/30.07.2021;

– Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.22096/30.07.2021;

– Solicitarea subscrisei TRANSPORT URBAN SINAIA SRL inregistrata la Primaria Sinaia sub nr.17496/14.06.2021; 

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă schimbarea destinatiei de folosință a spatiului de servicii,  în unitate de alimentație publică, spațiu situat în incinta Telegondolei Sinaia, tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica, sub denumirea de “Bistro Carp”.

ART. 2. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și  SC Transport Urban Sinaia SRL   vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.138 în format pdf AICI

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.