Administrație Publică

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 05.08.2021

august 17, 2021

Incheiată astazi, 11 august  2021 în urma ședintei ordinare a Consiliului Local al orasului Sinaia din data de 05.08.2021

În data de 05 august  2021, orele 18,00  a avut loc în sala de ședințe a Consiliului local Sinaia, ședința ordinară  a Consiliului Local Sinaia la care au participat, 16 consilieri din cei  17 consilieri aleși.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. consilier David Remus.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 120 privind   rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.121  privind  modificarea HCL 86/25.06.2021 privind aprobarea creditelor de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2021-2022, reprezentând următoarele obiective de investiţii :  Achiziție automăturătoare medie multifuncțională vara-iarnă; Achiziție instalație de spălat strada de înaltă presiune și  Achiziție răspânditor material antiderapant , adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.122 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Regsitrului Comerțului, în stare de insolvabilitate și scăderea acestora din evidența fiscală, adoptată cu 16 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr.123  privind  modificarea  listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia fond  locativ și  teren aferent, aprobată prin H.C.L. nr.159 / 2007, în vederea înscrierii lor

în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.124  privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Furnica nr.32, et.2, apartament nr.6, având număr cadastral 22802-C1-U5 si a magaziei cu nr.cadastral 24890-C1-U3 către … , adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.125  privind  vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Rascoalei 1907 nr.2, et.P, apartament nr.2  având număr cadastral 25275-C1-U1, către …, adoptată cu 12 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.126 privind repartizarea locuinței sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari, situata in Sinaia, al.Kusadasi nr.1, bl.E4, et.3, ap.13, către …, adoptată cu 15 voturi ”pentru” și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 127  privind  vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 220 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, lot 2, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 128 privind   cesionarea terenului în suprafaţă de 10,668 mp (măsurată 11 mp), nr. cad. 1998, nr. CF 21658, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, care face obiectul contractului de concesiune nr. 8201/27.05.2005 şi actului adițional nr. 4447/15.02.2016, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.129 privind  cesionarea dreptului de concesiune asupra terenul în suprafață de 60 mp din acte (61 mp masurată) nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005 și actului adițional nr. 16501/29.06.2007, adoptată cu 16 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 130  privind  neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită desfășurată de 125 mp, regim de înălțime P+Em și teren în suprafață de 472 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 24, nr. cad. 24620-C1 și 24620, CF nr. 24620, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Nicolae Cristescu”, cod PH-II-m-B-16688, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 131 privind   Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (S=9910 mp) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism” ȋn “Zonă mixtă  locuinţe colective cu regim mediu de ȋnălţime şi instituţii şi servicii “ ȋn vederea amplasării unui ansamblu de locuinţe colective şi dotări” strada  Trandafirilor nr.7, nr.cadastral 21188, oraş Sinaia , adoptată cu 10 voturi ”pentru”, 5 ”abțineri” și  un vot ”împotriva”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 132 privind  modificarea şi introducerea de noi tarife aferente Bike Resort Sinaia, practicate de  SC Transport Urban Sinaia SRL, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.133 privind  aprobarea bugetului evenimentului ”FILM 4 FUN” 2021, ediția a XIII-a, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 134 privind  reorganizarea parcului auto al Primăriei Sinaia, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 135 privind adoptarea unor măsuri pentru limitarea efectelor generate de pandemia de coronavirus și pentru revenirea la starea de normalitate, adoptată cu 10 voturi ”pentru” și 6 ”abtineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 136 privind  achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare de catre Orașul Sinaia,  Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, adoptată cu 10 voturi ”pentru” și 6 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 137 privind  îndreptarea de eroare materială strecurată în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 114/25.06.2021, adoptată cu 9 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 138 privind  schimbarea destinației de folosință a spațiului de servicii,  în unitate de alimentație publica, spatiu situat in incinta Telegondolei Sinaia, tronson2, Cota 1400 – Varful Furnica, adoptata cu 9 voturi ”pentru” din 9 consilieri prezenti;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 139 privind  acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al terenului în suprafață de 3778 mp, pentru “Ȋntocmire plan urbanistic zonal (PUZ) – ridicare restricție de construire şi schimbare destinație teren (s=4000 mp) din zonă locuințe şi funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere şi turism ȋn zonă instituții şi servicii pentru construire hotel/aparthotel (studiată = 7778 mp)”, adoptata cu 9 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 140 privind  încheierea unui Acord între Unitatea Administrativ Teritorialã Judeţul Prahova, UAT Oraș Sinaia şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico – economice pentru investiţia „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în unele localitãţi din judeţul Prahova”, adoptata cu 9 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 141 privind completarea anexei 4B la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre SC Sinaia Forever SRL, adoptata cu 9 voturi ”pentru”.

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.