Administrație Publică

Dispoziția nr.169 din 06.09.2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinară în data de 08 septembrie 2021

septembrie 7, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1), lit.a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară, în data de 08.09.  2021, ora 16,00   în sala de ședințe a Consiliului Local al orașului Sinaia,  situată în Bdul Carol I nr. 47,  cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului Festivalul Sinaia Forever – editia a XXVI-a.
  1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL. nr. 106/2016 privind regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în orasul Sinaia.
  1. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat in Sinaia, str. Theodor Aman nr. 21, către dna. Cașarog Liliana.
  1. Proiect de hotărâre privind vânzarea garajului situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 21, către dna. Cașarog Liliana.
  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu situată in Sinaia, Str. Walter Mărăcineanu nr. 20, bl. A, et.,1, ap. AS 1.4, către dna. doctor Loghin Mihaela.
  1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat între Orasul Sinaia și SC. Sinaia Forever SRL cu instalația de spălare stradală de înaltă presiune 3000 L (P max.=200 bar; Q max + 30 l/min) dotata cu instalație de împrăștiat material antiderapant lichid, noua; Tip: GRD MIJ 3000; nr. Fabricație : 2021/07/03; an fabricație 2021 și cu toaletele publice situate în Sinaia, Bd. Carol nr. 33 și Parcul Dimitrie Ghica.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția nr.169 din 06.09.2021 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 7, 2021

Comments are closed.