Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 08.09.2021

septembrie 13, 2021

încheiată astăzi, 09 septembrie 2021  în urma ședintei extraordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 08.09.2021

            În data de 08 septembrie  orele 16,30  a avut loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia, ședința extraordinara  a Consiliului local al orasului Sinaia,  la care au aparticipat 13 consilieri din cei 17 consilieri alesi.

Materialele înscrise pe ordinea de zi  au fost transmise electronic membrilor Consiliului local.

Ședinta a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. consilier Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 142  privind   aprobarea bugetului evenimentului  ”Festivalul Sinaia Forever  – ediția  a XXVI-a ”, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.143  pentru completarea HCL. nr. 106/ 2016 – Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia, adoptată cu 12 voturi ”pentru” și ”o abținere” (s-a abținut dl. cons. Marcoci Constantin);

– Hotărârea Consiliului Local nr.144 privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Theodor Aman nr.21, apartament nr.1, având număr cadastral 22801-C1-U3, către dna.Cașarog Liliana, adoptată cu 13 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr.145  privind  vânzarea garajului situat în Sinaia, str.Theodor Aman nr.21,  având număr cadastral 24742, către dna.Cașarog Liliana, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.146  privind  repartizarea unei  locuințe de serviciu situată în Sinaia, str.Walter Maracineanu nr.20. bl.A, et.1,ap. AS 1.4,   catre dna. doctor Loghin Mihaela , adoptată cu 13 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr.147  privind  completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010, încheiat între Orașul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu instalatia de spalare stradala de inalta presiune 3000 L (P max. = 200 bar; Q max = 30 l/min) dotata cu instalatie de imprastiat material antiderapant lichid, noua; TIP: GRD MIJ 3000; nr. fabricație: 2021 / 07 / 03; an fabricație: 2021 și cu toaletele publice din orașul Sinaia, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.148 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 809 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Zona Valea Izvorului, UP IV – UA 1% T 24, PD 207, jud. Prahova, lot care provine din dezmembrarea terenului cu nr. cad. 23620, CF nr. 23620, în suprafață de 5218 mp, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.149  privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, adoptată cu 12 voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” (a votat împotrivă dl. cons. Birău Octavian);

– Hotărârea Consiliului Local nr.150 privind  evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia , adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.151 privind revocarea HCL. nr. 116/25.06.2021 prin care s-a aprobat  prelungirea cu 12 luni de la data de 18.06.2021, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020  dintre S.C. AURSIN S.R.L., în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent, adoptată cu 13 voturi ”pentru”.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: septembrie 14, 2021

Comments are closed.