Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.142 din data de 08 septembrie 2021

septembrie 14, 2021

privind aprobarea bugetului evenimentului ”Festivalul Sinaia Forever – ediția a XXVI-a ”

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare nr. 25393/31.08.2021 al Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primaria orașulu Sinaia sub nr. 25395/31.08.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit.a), d), e), coroborat cu   art. 139 alin. (3), lit. a) si  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă desfășurarea  evenimentului “Festivalul Sinaia Forever – ediția a XXVI-a”, în perioada

01 – 03 octombrie 2021 și alocarea unui buget în valoare totală de 945.000 lei (concerte în aer liber, piese de teatru, lecții de dans susținute de profesioniști, ateliere creative și de știință distractivă, ateliere meșteșugărești de prelucrare a lemnului, sticlei, lutului și altor materiale, scenotehnică, efecte pirotehnice, lumini arhitecturale,etc.)

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Direcția Poliția Locala.

Vezi HCL nr.142 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 14, 2021

Comments are closed.