Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.149 din data de 08 septembrie 2021

septembrie 14, 2021

Privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova

Având în vedere referatul de aprobare nr. 25942 din 07.09.2021 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, prin care propune exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova și Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 25945 /07.09.2021;

Văzând înștiințarea nr. 222N /01.09.2021 a Biroului Executor Judecătoresc Niculae George din București, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 25687/03.09.2021, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  terenurilor pădure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, terenuri care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu art. 1730 și art. 1746 – Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) și alin. (4) lit. f) din OUG 57/2019, coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. – Consiliul Local Sinaia își exercită dreptul de preemţiune asupra următoarele terenuri situate în intravilanul orașului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, având categoria de folosință „pădure”, în suprafață totală de 10000 mp, la prețul total de 500.000 lei, la care se adaugă TVA:

  1. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 4, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21366 (nr. cad. vechi 10627), înscris în CF nr. 21366 (nr. CF vechi 9509);
  2. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 5, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21367 (nr. cad. vechi 10628), înscris în CF nr. 21367 (nr. CF vechi 9510);
  3. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 1, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20747 (nr. cad. vechi 10258), înscris în CF nr. 20747 (nr. CF vechi 9490);
  4. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 2, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20748 (nr. cad. vechi 10259), înscris în CF nr. 20748 (nr. CF vechi 9491);
  5. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 2, în sprafață de 1077 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21364 (nr. cad. vechi 10625), înscris în CF nr. 21364 (nr. CF vechi 9507);
  6. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 3, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21365 (nr. cad. vechi 10626), înscris în CF nr. 21365 (nr. CF vechi 9508);
  1. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 3, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20749 (nr. cad. vechi 10260), înscris în CF nr. 20749 (nr. CF vechi 9492);
  2. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 4, în sprafață de 2923 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20750 (nr. cad. vechi 10261), înscris în CF nr. 20750 (nr. CF vechi 9493);

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget  din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.149 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 14, 2021

Comments are closed.