Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 24.09.2021

septembrie 24, 2021

Joi, 24 septembruie 2021, orele 13,00  va avea loc ședința de îndată  a  Consiliului local al orașului Sinaia care se va desfășura online,  prin intermediul platformei ZOOM

Ordinea de zi este urmatoarea :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021 – 2022, reprezentând obiectivul de investiții ”Reparații capitale străzi oraș Sinaia”.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 196 din 27.11.2020 referitoare la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a imobilului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii “Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea de eroare materiala strecurata in titlul și in cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 131/05.08.2021.

– Initiatori: Remus David, Aurora Arieșan, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci și Călin Miloș,  consilieri locali

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: septembrie 24, 2021

Comments are closed.