Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05 octombrie 2021 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de inspector de specialitate gradul II în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment Proiecte Europene

septembrie 29, 2021

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) si  art. 20  din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor

motivul respingerii dosarului
1 Iorga Octavian-Gabriel ADMIS
2 Anghel  Denisa-Alexandra ADMIS
3 Mosor Ana-Maria ADMIS
4 Amariței Raluca-Gabriela ADMIS
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 05.10.2021, ora 11,00  la sediul Primăriei Sinaia
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi, 29 septembrie 2021, ora 16,00, la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia. 

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: septembrie 29, 2021

Comments are closed.