Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de salvator montan gradul I în cadrul – Serviciului Public Salvamont

septembrie 30, 2021

Primăria orașului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea funcției contractuale  de  executie  de :

–          Salvator montan gradul I  în cadrul   – Serviciului Public Salvamont

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 21.10.2021 ora 11

Data sustinere proba interviu : 25.10.2021

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere 30.09.20221  – 13.10.2021

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

 – prevenirea accidentelor și salvarea persoanelor aflate în dificultate în zona montană a orașului Sinaia 

2.Responsabilitati :

·         participă la actiuni de prevenire a accidentelor în zona montană,prin patrulare;

·         intervine urgent în cazul unui accident,acordă primul ajutor medical si transportă accidentatul până la locul de unde poate fi preluat de către ambulanță

·         execută lucrari specifice în cadrul acțiunilor de amenajare și întreținere a traseelor turistice și a pârtiilor de schi ;

·         participă la acțiuni și concursuri organizate de către Asociația Națională a Salvatorilor Montanti din România și Serviciul Public Județean Salvamont

·         intervine urgent,alături de alte forțe,în cazul producerii pe raza orașului Sinaia a tuturor tipurilor de dezastre.

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință  și responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-capacitatea de a acționa operativ ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipă ;

-condiție fizică și psihică foarte bune ;

-anduranță ;

-capacitatea de a gestiona o acțiune de salvare ;

-capacitatea de relaționare cu publicul și cu aparținătorii victimelor. 

4.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

-studii medii  sau generale

-atestat de salvator montan valabil la data depunerii dosarului de inscriere,conform cerințelor impuse de art.24 din HG.77/2003 ;

-experiență profesională ca salvator montan minim  2  ani ;

5.Cum sa aplici :

·         Dosarul  de inscriere la concurs se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

30 septembrie 2021 – 13 octombrie 2021   si  va conţine în mod obligatoriu:

·         1)formularul de înscriere ;

·         2)Scrisoare de intenție ;

·         3)curriculum vitae, modelul comun european;

·         4)copia actului de identitate;

·         5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

·         6)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

·         7)cazierul judiciar;

·         8) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

·         9) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

6. Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·         H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți ;

·         Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cap.IV sect.2 (rolul și atribuțiile Primarului și titlul III – personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice cap.I, cap.II,cap.III, cap.IV, cap.V.

·         Constitutia Romaniei ;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2021

Comments are closed.