Administrație Publică

Dispoziția nr.195 din 08.10.2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinara din data de 13 octombrie 2021

octombrie 11, 2021

În conformitate cu prevederile    art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul   administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință  extraordinara, care   se va desfasura in format electronic, prin intermediul platformei ZOOM, miercuri, 13 octombrie 2021, orele 16,00,  cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructură             Mare, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de             COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare             din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în             contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții             „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat             anterior în cadrul Axei Prioritară 9.1.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția nr.195 din 08.10.2021 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 11, 2021

Comments are closed.