Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcției publice vacante din cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 11 octombrie 2021

octombrie 11, 2021

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise : 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul probei scrise

 

1. Stănculescu Alina Ionela consilier achiziții publice clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului investiții și achiziții ADMIS

73,25  puncte

  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de  24 de ore de la  afișarea  rezultatelor  conform art. 63 din H.G. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici  care se depune la sediul Primăriei Sinaia , Bd.Carol I nr.47.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de  13 octombrie 2021, ora 11,00, la sediul Primariei Sinaia
  • Afişat astăzi,  11 octombrie  2021 , ora 15,00 , la sediul  și pe site-ul Primariei Sinaia .

Vezi rezultatul probei scrise în format pdf AICI

Last modified: octombrie 11, 2021

Comments are closed.