Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu la concursul   de recrutare pentru ocuparea   funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului investiții și achiziții

octombrie 13, 2021

La concursul   de recrutare pentru ocuparea   functiei publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului investiții și achiziții al Primariei orasului Sinaia din data de 13 octombrie   2021

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul probei interviu

 

1 Stănculescu Alina Ionela consilier achiziții publice clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului investiții și achiziții

 

ADMIS – 80 puncte
  • Conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la sediul Primăriei Sinaia , Bd.Carol I nr.47.
  • Afişat astăzi,  13 octombrie  2021 , ora 13,00 , la sediul  și pe site-ul Primariei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: octombrie 13, 2021

Comments are closed.