Administrație Publică

ANUNȚ ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022

octombrie 19, 2021

Persoanele singure şi familiile cu venituri mici vor putea beneficia şi anul acesta de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau lemne, conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei, se stabileste in functie de venitul mediu net lunar/membru de familie, care nu trebuie să depaseasca suma de 1.386 lei, in cazul familiei si 2.053 lei , in cazul persoanei singure.

Ajutoarele se acordă pentru perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 si pentru a beneficia de acest drept, consumatorii vulnerabili se pot adresa primăriei începând cu data de 19 octombrie 2021.

Cererile depuse în intervalul 19 – 25 octombrie 2021, respectiv 16 – 20 noiembrie 2021, se vor aproba pentru întreg sezonul rece, dar se vor putea depune cereri şi în intervalul 10 – 20 al fiecarei luni din perioada decembrie 2021 – martie 2022, ajutorul urmând a se aproba în mod corespunzător, incepand cu luna depunerii cererii.

actele necesare pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuintei 

  • cerere şi declaraţie pe propria răspundere (se distribuie de către Primărie);
  • copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc şi se gospodăresc împreună (buletine, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani) – obligatoriu, toţi membrii familiei trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa la adresa respectivă;
  • copie act de proprietate sau de închiriere a locuinţei;
  • copie sentinţă judecătorească privind încredinţarea minorilor/plasamentul copiilor (pensia de întreţinere stabilită prin Sentinţă Judecătorească se declară în mod obligatoriu);
  • adeverinţe de salariat cu veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul;
  • copii cupoane de pensie, indemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie, indemnizaţie de handicap, indemnizaţie de şomaj, indemnizaţie de veteran/văduvă de veteran de război etc. din luna anterioară lunii depunerii cererii (sau extras de cont, unde este cazul);
  • adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor care figurează la întreţinere şi sunt înscrise în cartea de imobil (pentru persoanele care locuiesc la bloc);
  • extras de cont pentru persoanele deţinătoare de depozite bancare, indiferent de natura depozitului;
  • copie a unei facturi de gaze si de energie electrică

 TOATE  ACTELE  SOLICITATE  SUNT OBLIGATORII

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, veniturile acesteia sau bunurile deţinute pe parcursul sezonului rece, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea, prin depunerea unei noi cereri-declaratie pe propria raspundere. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/energie electrică se acordă în cuantumurile mai sus menţionate, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, dupa caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale/energie electrică consumată în perioada sezonului rece. 

Cererile nesemnate de titular sau completate necorespunzător, vor fi respinse (neaprobate).

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.