Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.158 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

Privind aprobarea înfrățirii dintre orașul Sinaia din România și orașul Sharm El-Sheikh din Republica Arabă Egipt

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 25.973/07.09.2021;

– Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Politici Publice înregistrat cu nr. 26.934/ 15.09.2021 prin care se propune înfrățirea dintre orașul Sinaia din România și orașul Sharm El-Sheikh din Republica Arabă Egipt;

– Avizul comisiei social-juridice  din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În baza:

Avizului nr. G1/ 908 al Ministerului Afacerilor Externe, Direcția Tratate Internaționale;

Avizului nr. 59693/ 2021 al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației;

În temeiul art. 129 alin.(2), lit. e), alin. (9), lit.b) si c), art. 109 alin.(2) și (3), coroborate cu art. 139 alin. (3), lit. e) si   art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și competarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. –  Aprobă înfrățirea orașului Sinaia din România cu orașul Sharm El-Sheikh din Republica Arabă Egipt, în scopul promovării intereselor comune ale celor două localități și în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și Republica Arabă Egipt.

ART. 2. – Împuternicește pe domnul Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, să încheie și să semneze Acordul de Cooperare cu reprezentantul autorității orașului Sharm El-Sheikh, domnul Khaled Fouda Seddik Mohamed, Guvernatorul Sinaiului de Sud.

ART. 3. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice.

Vezi HCL nr.158 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.