Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.169 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

Privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru anul 2020-2021 și numărul acestora

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.27.774/23.09.2021, initiat de Primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice  nr.27.778 / 23.09.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

Tinând cont de prevedeile legii 24/2000 privind normele de tehnica elegislativa pentru elaboraraea actelor normative;

În conformitate cu Ordinul nr. 5576/2011, al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

În temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

art. 129, alin.(2), lit.b) și d), alin.(7), lit.a), b) și e), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit. a) și cu art. 196, alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART. 1. – Aprobă  acordarea burselor școlare pentru anul scolar 2020-2021, pentru elevii școlilor sinăiene, conform Bugetului local pentru anul 2021.

ART.2. – Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțiile de învățământ preuniversitare sinăiene, după cum urmează:

  • Pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021 propunem un cuantum de :
  • 400 lei pentru bursa de performanta
  • 275 lei pentru bursa de merit
  • 275 lei bursa de studiu
  • 300 de lei pentru bursa de ajutor social

Total burse pentru semestrul I – 69.025 LEI

  • Pentru semestrul II al anului scolar 2020-2021 propunem un cuantum de :
  • 200 lei/ luna pentru bursa de performanta – 4.000 lei
  • 100 lei/ luna pentru bursa de merit –  500 lei
  • 100 lei / luna pentru bursa de studiu – 3.500 lei
  • 120 lei/ luna pentru bursa de ajutor social – 4.200 lei

Total burse semestrul II – 180.200 lei ( pentru perioada 08.02.2021-30.06.2021 din care se va scadea vacanta de primavara).

ART. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și de către conducerea instituților de învățământ.

Vezi HCL nr.169 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.