Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea celor două funcții contractuale de salvator montan gradul I în cadrul Serviciului Public Salvamont al Primăriei orașului Sinaia din data de 21 octombrie 2021

octombrie 21, 2021

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) si  art. 20  din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale ,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise : 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuala Punctaj Rezultatul probei scrise

 

1. Bălănică Gabriel salvator montan gradul I 96,50 ADMIS
2 Farcaș-Venczel Nicolae-Marian salvator montan gradul I 90,25 ADMIS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de  26 octombrie  2021, ora 11,00, la sediul Primariei Sinaia
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi,  21 octombrie 2021 , ora 14,00 , la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia.

Vezi rezultatul probei scrise în format pdf AICI

Last modified: octombrie 21, 2021

Comments are closed.