Administrație Publică

Anunț privind propunerea spre dezbatere publică a proiectului de hotărâre referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

noiembrie 8, 2021

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul Orașului Sinaia, propune spre dezbatere publică, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, însoțit de referatul de aprobare nr.31041/22.10.2021 și de raportul de specialitate nr.31043/22.10.2021,  întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare, Consiliului Local al Orașului Sinaia, în luna decembrie 2021. Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 08.11.2021 pe site-ul Primăriei Orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei Sinaia din Bulevardul Carol I, nr.47.

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normative sus menționat, la sediul Primăriei Orașului Sinaia – departamentul relații cu publicul, respectiv în format electronic, pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, până la data de 19.11.2021.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Vezi proces verbal afișare proiect taxe și impozite aplicabile în anul fiscal 2022 AICI

Vezi raport de specialitate privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2022 AICI

Vezi referat de aprobare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale  pentru anul 2022 AICI

Vezi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 AICI

Last modified: noiembrie 9, 2021

Comments are closed.