Administrație Publică

Centralizator privind rezultatele finale ale concursului de ocupare a funcției contractuale de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului Medical al Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia din data de 11 noiembrie 2021

noiembrie 11, 2021

Nr. 33786   din  data de 11 noiembrie  2021 , ora 16,00 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Punctaj obtinut la proba scrisa Punctaj obtinut la interviu Punctajul final REZULTAT FINAL
1 Dogaru Andreea-Cătălina 98,00  puncte 87,66 puncte 92,83  puncte ADMIS

COMISIA DE CONCURS  : 

Avrămescu Irina Florentina șef Serv.Politici Publice – Președinte
Voicu Anișoara, medic cabinete  medicale școlare – Membru
Boaba Giulia, asistent medical  Cabinet medical școlar – Membru

Olaru Isabela, inspector Serv.Buget și Resurse Umane –  Secretar

Vezi centralizatorul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 11, 2021

Comments are closed.