Administrație Publică

Rezultatul probei scrise concursul pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical generalist  în cadrul Cabinetului Medical Școlar  al Colegiului  Mihail Cantacuzino Sinaia     din data de 11 noiembrie 2021

noiembrie 11, 2021

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) si  art. 20  din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale ,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise : 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuala Rezultatul probei scrise
1 Dogaru Andreea-Cătălina asistent medical generalist ADMIS –  98,00 puncte
  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 11 noiembrie  2021, ora 12,30, la sediul Primariei Sinaia
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi,  11 noiembrie  2021 , ora 12,00 , la sediul  și pe site-ul  Primăriei  Sinaia . 

  Secretar, Olaru Isabela, Inspector Serviciul Buget si Resurse Umane

Last modified: noiembrie 11, 2021

Comments are closed.