Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia ce va avea loc în data de 22 decembrie 2021 orele 16:00

decembrie 20, 2021

            Miercuri, 22 decembrie 2021, orele 16,00  va avea loc în sala de ședinte Ferdinand din cadrul Centrului International de Conferinte Casino Sinaia,   ședința  ordinară   a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:                                                                                

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022;

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de delegare a activității de administrare a depozitelor de deșeuri si/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deseurilor similare si acordarea unui mandat special domnului viceprimar Gheorghe Bădăran, reprezentantul Orașului Sinaia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind darea in administrare/folosință de echipamente medicale si de protecție, catre Spitalul orășenesc Sinaia;

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind  completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între Orașul Sinaia și SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu Răspânditorul de material antiderapant Epoke Sirius AST SH 3810, 3 MC, cu numar de identificare: 38100686 si an de fabricatie 2021;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei evenimentelor orașului Sinaia si a bugetelor aferente organizării acestora  penru anul 2022;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții si activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia, pentru lunile ianuarie si februarie 2022;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de terecere a unui imobil din domeniul public al statului aflat in administrarea INCFC, in domeniul public al UAT Sinaia si declararea lui ca bun  de uz si de interes  public local;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind evidentierea unor terenuri in domeniul privat al orașului Sinaia;

– Inițiatori: David Remus, Aurora Arieșan, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci și  Călin Milos consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului local Sinaia, asupra terenului in suprafata de 1003 mp. situat in intravilanul orasului Sinaia, str. Furnica nr.  20, lot. 2, nr. cad. 24929, CF. 24929;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind vanzarea prin licitatie publică a terenului in suprafata de 149 mp. situat in Sinaia, Aleea Sion nr. 8, lot.1;

– Inițiatori: David Remus, Aurora Arieșan, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci și  Călin Milos consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului in suprafață de 1139 mp. situat in Sinaia, str. Tisei nr. 7 – 9 nr. cadastr 22339;

– Inițiatori: David Remus, Aurora Arieșan, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci și  Călin Miloș consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei SC. Transport Urban SRL. Sinaia;

– Initiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei SC. Sinaia Forever Sinaia SRL.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul HCL nr.222/08.12.2021 în sensul modificării nr. de apartament din AS1.7 în AN1.7

– Initiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

    Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: decembrie 20, 2021

Comments are closed.