Administrație Publică

Anunț nr.38969 din data de 22.12.2021 privind preluarea dosarelor în vederea atestării persoanelor fizice și juridice ca administrator de condominii

decembrie 24, 2021

Primaria Orasului Sinaia cu sediul in Sinaia, B-dul Carol I nr.47, anunta preluarea dosarelor in vederea atestarii persoanelor fizice si juridice ca administrator de condominii, in temeiul prevederilor Legii nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor,cu modificarile si completarile ulterioare.

Atestatul se emite doar în baza dosarului depus de candidat la Primaria orasului Sinaia – Compartiment Relatii cu Publicul in perioada 10 – 31 ianuarie 2022, care conține următoarele documente:

 1. a)certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii; certificat de calificare profesională = actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților.
 2. b)cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară;
 3. c)cazierul fiscal în termen, eliberat de organul fiscal competent (ANAF) în care figurează că nu are datorii la bugetul de stat;
 4. d) certificatul fiscal în termen, eliberat de Primăria Sinaia, privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, din care să rezulte că nu are datorii;
 5. d) cerere tip – se ridica de la Compartimentul Relatii cu Publicul;
 6. e) adeverință de la mediul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare îndeplinirii unei astfel de activități;
 7. f) copie CI.
 8. g) copie certificat de naștere;
 9. h) curriculum vitae;
 10. i) copie certificat căsătorie, după caz;
 11. j) copie Atestat actual, după caz;
 12. k) chitanta de achitare a taxei speciale de atestare in valoare de 100 lei pentru persoanele fizice aflate la prima atestare si de 50 lei pentru persoanele deja atestate prin Legea nr/230/2007.

La depunerea dosarului, candidații se vor prezenta și cu originalele actelor care sunt anexate la dosar, în copie, în scopul confruntării și certificării lor, pentru conformitate cu originalul

Atestatul va fi eliberat in perioada 1 – 15 februarie 2022.

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0244311788 – Compartiment Patrimoniu si Protectie Civila – persoana de contact Marilena Boteanu, la adresa de e-mail marilena.boteanu@primaria-sinaia.ro .

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: decembrie 24, 2021

Comments are closed.