Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.219 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

Privind modificarea şi completarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.35894/24.11.2021;
 • Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 35905/24.11.2021 prin care se supune spre analiză și aprobare către Consilul Local Sinaia, predarea pe baza de proces-verbal a ”Halelor metalice garaj auto” și ”Grupuri sanitare, spatii servicii și casierie” și completarea anexei 4 la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

 • 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călatori;
 • 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, a’vând ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
 • 1/ 25.01.2008, privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu;
 • 97/2021 – privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL,

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2)  lit.c) , coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.g) și   art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă modificarea şi completarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, prin includerea în această listă a ”Halelor metalice garaj auto” (pct.21) și ”Grupuri sanitare, spatii servicii și casierie” (pct.22) ca bunuri de retur (pct.20) – necesare desfasurarii activitatii, după cum urmează:

“Anexa 4:

1.Telegondolă tip 8MGD DOPPELMAYR (telegondola monocablu detașabilă cu cabine de 8 locuri) cu numarul de fabricație WAA0001256/2007 (proces verbal predare-primire nr.26452/20.12.2006) – HCL.1/2008;

2.Telescaun cu 4 locuri, acoperit, debraiabil (BUBBLE), CD 4 LEITNER (proces-verbal nr. 29631/ 21.12.2010) – HCL.240/2010;

3.Terenul în suprafață de 2525 mp domeniu public, identificat conform HCL 45/29.04.2015 necesar pentru realizarea de către SC Transport Urban Sinaia SRL a obiectivului de investiții de interes public local Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica (proces verbal predare-primire nr. 26527/ 05.10.2015) – HCL.40/2015;

4.Terenul în suprafață de 3618,09 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, Valea Soarelui, tarla 2, parcela 9 necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 34689/15.11.2019) – HCL.155/2019;

5.Instalație pe cablu Mini Teleschi tip 1730 SunKid (proces verbal predare-primire nr. 29077/13.12.2010) – HCL.237/2010;

6.Tunuri de zăpadă marca Vega Plus – 3 bucati (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL.84/2011;

7.Snowmobil Yamaha RS Viking Prof (proces verbal predare-primire nr.4688/12.02.2014) – HCL.84/2011;

8.Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Bombardier BR2000 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.03.2011) – HCL.84/2011;

9.Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Epp40146 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL.84/2011;

10.Instalație de înzapezit artificial – Partia Noua (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL.160/2012;

11.Rezervor subteran de motorină 5mc (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL.160/2012;

12.Mașină de întreținere a zapezii Ratrak Kassbohrer Pistenbull PB 300 Polar (proces verbal predare-primire nr.4323/ 14.02.2013) – HCL.2/2013;

 1. Garaj echipamente de întreținere pârtie în Valea Soarelui (contract de comodat nr. 26264/19. 11.2013 si proces verbal predare-primire) – HCL.143/2013;

14.Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Power Standard EPS 60864 (proces verbal predare-primire nr.2789/ 29.01.2016) – HCL.174/2015;

15.Imobil birouri în cadrul stației inferioare Telegondola (Cota 998) – Aleea Telegondolei, nr.5 (contract de comodat nr.499/16.05.2016 inregistrat cu nr. 13498/19.05.2019) – HCL.193/2015;

16.Sistem de securitate/ alarmare la efracție, supraveghere video și control acces pentru domeniul schiabil compus din:

 • Sistem de supraveghere IP Profesional;
 • Sistem de alarmare la efracție pentru 3 casierii;
 • Sistem control acces la 3 casierii, (proces verbal predare-primire nr.2710/ 31.01.2017) – HCL.167/2016;

17.Instalație automată de înzapezit artificial – Valea Soarelui (proces verbal predare-primire nr.2709/ 31.01.2017) – HCL.175/2015;

18.Terenul în suprafață de 4.224,33 mp, amplasament: Munții Bucegi, tarla 2, parcela 92 – zona Şaua Călugărului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din Staţiunea Sinaia, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 15491/2021) ;

19.Terenul în suprafață de 25.838,67 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, zona Vânturiş – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000, necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip Telescaun Piatra Arsă, Telescaun Furnica, Telescaun Valea Dorului (proces verbal predare-primire nr.15491/2021);

20.Staţie captare “Pescărie” cu nr. de inventar înregistrat la Primaria Sinaia: 1200616 (proces verbal de predare-primire nr. 18949/2021);

21.Hale metalice garaj auto situate in orasul Sinaia, Calea Brasovului nr. 4 (proces verbal de predare-primire nr. _______/2021 – se va incheia ulterior HCL.

22.Grupuri sanitare, spatii servicii si casierei, situate in orasul Sinaia, Aleea Telegondolei nr. 5 (proces verbal de predare-primire nr. _______/2021) –  se va incheia ulterior HCL.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control, Serviciul Buget şi SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.3. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.219 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.