Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 17.12.2021

ianuarie 2, 2022

încheiată astăzi, 20 decembrie 2021  în urma ședintei extraordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 17.12.2021

În data de 17 decembrie  orele 13,00  a avut loc ședinta  extraordinara a Consiliului Local Sinaia care s-a desfasurat in format electronic, prin intermediul platformei Zoom,  la care au aparticipat 14 consilieri din cei 17 consilieri alesi.

Materialele înscrise pe ordinea de zi  au fost transmise electronic membrilor Consiliului local.

Ședinta a fost condusă în calitate de președinte, de către  dna. consilier Aurora Arieșan.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 241 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 , adoptată cu 13 voturi ”pentru” și o ”abtinere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 242  privind prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr.27/28.03.2019, referitoare la  aprobarea  de către Orașul Sinaia a unei finanţări  rambursabile interne  în valoare de până la 11.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de investiții de interes public local co-finantate din fonduri europene, până la 31.12.2022 și plata unui comision de 0,5 % din creditul neutilizat, adoptată cu 14 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr.243 privind completarea Regulamentului de acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L., aprobat prin HCL nr. 239/19.12.2017, adoptată cu 13 voturi ”pentru” si un vot ”impotriva” ;

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.