Administrație Publică

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 22.12.2021

ianuarie 2, 2022

încheiată astăzi, 27 decembrie  2021 în urma ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 22.12.2021

În data de 22 decembrie  2021, orele 16.00  a avut loc în sala de ședințe Ferdinand din cadrul Centrul International Casino Sinaia, ședința ordinară  a Consiliului Local Sinaia la care au participat, 16 consilieri din cei  17 consilieri aleși.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dna. consilier Auroara Arieșan.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 244 privind   stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, adoptată cu 10 voturi ”pentru”, un vot ”impotriva” si 5 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 245   privind  aprobarea documentatiei de delegare a activitatii de administrare a depozitelor de deseuri si/ sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare si acordarea unui mandat special domnului Viceprimar Gheorghe Badaran, reprezentantul   Oraşului Sinaia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 246 privind darea în administrare / folosinta de echipamente medicale si de protectie , către Spitalul Orășenesc Sinaia, adoptată cu 16 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 247 privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu RASPANDITORUL DE MATERIAL ANTIDERAPANT EPOKE SIRIUS AST SH 3810, 3 MC,

cu numar de identificare: 38100686 si an de fabricatie 2021 , adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 248  privind aprobarea Listei evenimentelor orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2022 , adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 249  privind  aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie si februarie 2022, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.250 privind aprobarea propunerii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală în domeniul public al UAT Sinaia și declararea lui ca bun de uz și de interes public local,  adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 251  privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 252 privind  neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului în suprafața de 1003 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, nr. cad. 24929, CF nr. 24929, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 253 privind  vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 149 mp, situat în Sinaia, Aleea Sion nr. 8, lot 1, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 254  privind  vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1139 mp, situat în Sinaia, str. Tisei nr. 7-9, nr. cad. 22339, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 255 privind modificarea organigramei S.C.Transport Urban Sinaia SRL , adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 256 privind  modificarea organigramei SC Sinaia Forever SRL, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.257 privind aprobarea calendarului de programe / activitati culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru lunile ianuarie și februarie 2022 adoptata cu cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 258 privind  aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 259 privind  punerea la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extinderera/reabilitarea obiectivelor de investiții în infrastructura de apă, respectiv reabilitarea captării Valea Dorului, reabilitarea conductei de aducțiune și transport apă brută captare Valea Dorului, reabilitarea Stației de Tratare Apă Potabilă Valea Dorului, reabilitarea Stației de Tratare Apă Potabilă Opler, reabilitarea Rezervoarelor de înmagazinare a apei Cumpătu, Furnica, Mănăstire, Spital, extindere și reabilitare rețea de distribuție pe aproximativ 17 km și investiții în infrastructura de apa uzată, respectiv extinderea rețelei de canalizare pe aproximativ 2.2 km și reabilitare  pe 1.3 km., adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 260 privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 3, 2022

Comments are closed.