Administrație Publică

Anunț consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat pe anul 2024

ianuarie 18, 2024

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului  de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2024,  însoțit de Referatul de Aprobare nr. 54/8.01.2024  și  de  Raportul de specialitate  nr. 55/8.01.2024  întocmit de  Serviciul Buget și Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

Proiectul va fi publicat în data de 18.01.2023 pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și va fi afișat la sediul Primăriei Sinaia din Bdul Carol I nr. 47.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de  27.01.2024, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.  

Termenul de 30 de zile lucrătoare, prevăzut de aceeași lege înaintea supunerii spre aprobare Consiliului Local, va fi redus în condițiile articolului 7, alineatul 13, care reglementează procedura de urgență, ca urmare a justificării situației de excepție asumată prin Raportului de Specialitate nr. 55/8.01.2024 al Serviciului Buget și Resurse umane.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Proiect de hotărâre Buget de Venituri și Cheltuieli consolidat 2024
Raport de specialitate privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024
Referat de aprobare privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Sinaia pe anul 2024

Last modified: ianuarie 18, 2024

Comments are closed.